LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Vaidavas (Metimnes) pilskalns
ATRAŠANĀS VIETA
Kocēnu pag., Kocēnu nov.
GPS KOORDINĀTAS
X: 576148, Y: 6369090 / Lat: 57.4580787, Lon: 25.2691869
APRAKSTS
Vaidavas jeb Metimnes pilskalns atrodas Vaidavas ezera stāvajā ziemeļaustrumu krastā pie Pilskalnu mājām. Vērsumā pret ezeru kalns ir 22 m augsts, tā ziemeļu un rietumu pusēs īpaši nocietināšanas darbi nav bijuši vajadzīgi. Pilskalna plakums ir ap 60 m garš un plats, no dienvidiem un austrumpuses to aizsargā trīs grāvji un trīs vaļņi. Tiem pāri ved ieeja pilskalnā. Pētnieki šo pilskalnu saistījuši gan ar Beverīnas, gan Metimnes atrašanās vietu. Daudzi nostāsti par pilskalnu liecina, ka te senatnē atradies nozīmīgs centrs.
1887. gadā Birzmalietis no Rubenes rakstījis: „ Kādas 13 verstis no Cēsīm it tuvu pie pašas Rubenes uz dienvidiem ir tā sauktais Pilskalns. Kalnā redz milzīgus celmus, kas sākuši tikko satrūdēt. Kalnam pašā virsgalāa ap pūrvietu liels līdzenums un krietna bedre. Bedri esot kāds profesors licis izrakt saviem izpētījamiem nolūkiem. Daži turpretim domā, ka še savā laikā kareivji, lielgabalnieki, izmēģinājušie. Citi saka, ka še bijis nodomāts pilsētu dibināt, bet nezin kāda iemesla dēļ dibinātāji šo vietu atmetuši un jauno pilsētu Cēsis, nodibinājuši tur, kur tagad vēl Cēsis.”
Veselības avots
Atrodas Vaidavas pilskalna pakājē. Avots izveidojies dziļā gravā ar stāvām nogāzēm, vietā, kur grava izbeidzas ezera krastā. Svētavots atrodas 40 m no ezera krasta līnijas un 140 m no ceļa, kas ved gar Vaidavas ezera austrumu krastu no Vaidavas uz Rubeni. Senatnē avotiņš saukts par Svētavotu, bet jaunākos laikos iedēvēts par Veselības avotu.
Avots izveidojies augšdevona Gaujas svītas (D3gj) smilšakmenī un atrodas nelielā iedobē (diametrs – 2 m), kuras vienā malā redzama trīsstūrveida plaisa, kur burbuļojot plūst ūdens, kas tālāk aiztek uz ezeru neliela strautiņa veidā. Abas stāvās gravas nogāzes veidoaugšdevona Gaujas svītas smilšakmens, kas redzams nelielā atsegumā uz ziemeļiem no avota.
Svētavots jeb Veselības avots ir vietējas nozīmes aizsargājamais ģeoloģiskais dabas piemineklis.
Vaidavas ezers
Viens no ainaviski skaistākajiem ezeriem Gaujas nacionālajā parkā, tā platība 87,2 ha. Ezers ir 4 km garš, platākajā vietā - 0,5 km, vidējais dziļums 5,3 m, dziļākajā vietā 9 m. Tipisks, upei līdzīgs subglaciāls iegultnes ezers. Austrumu krasts mežains, stāvs, it īpaši iepretī Vaidavas pilskalnam. Krastmalas smilšainas, galos pārplūstošs zemums. Ietek Brīnumupe, Danka, Zvirgzdupīte, iztek Strīķupe.
CITA NODERĪGA INFO
   
   
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: