Statuss:
Noslēdzies
01.10.2010.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts    Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā Innovative approaches for marine…
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2010.
ESF
.Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Projekts noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide 1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16 - "Reindžeru apmācība" …
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2010.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts    Projekts noslēdzies    Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā Conservation of Rare Reptiles and Amphibians in Latvia LIFE09NAT/LV/000239 - …
Statuss:
Noslēdzies
25.08.2010.
KF
Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekts Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001  …
Statuss:
Noslēdzies
17.11.2009.
.Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Projekts noslēdzies Piedāvājam iepazīties ar projekta rezultātiem >>> Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija 3DP/3.2…
Statuss:
Noslēdzies
03.03.2009.
Projekts noslēdzies  Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekts "Atpakaļ dabā" ("Back to nature")   Par projektu Projekts „Atpakaļ pie dabas" jeb „Back to nature" tika uzsākts 2009.gada martā Igaunijas – Latvijas…
Statuss:
Noslēdzies
01.02.2009.
  Projekts noslēdzies Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā Abreviatūra BaltCICA Projekta identifikācijas Nr.   #11 Joma dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas Īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
03.01.2009.
Projekts noslēdzies Igaunijas – Latvijas programmas projekts „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” Rojekta rezultāti Grāmata "Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti" >>> Par projektu…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2009.
.Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts Projekts noslēdzies   Baltijas Zaļā josta Baltic Green Belt 017   KONTAKTINFORMĀCIJA Projekta vadītājs: Michael Schultz E-pasts: m.schultz…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2009.
Baltijas jūras reģions var lepoties ar īpašām dabas vērtībām, tostarp, tādām, kam ir izšķiroša nozīme ne tikai šī reģiona, bet visas pasaules mērogā. Šo vērtību saglabāšanai ir izveidotas aizsargājamās dabas teritorijas. Lai nodrošinātu to…