Statuss:
Noslēdzies
31.12.2013.
      Projekts noslēdzies Zaļie maršruti bez šķēršļiem   Par projektu   Eiropas Savienības valstīs daudz domā par to, lai cilvēku ar invaliditāti dzīve būtu labāka - lai viņi var interesanti…
Statuss:
Noslēdzies
28.06.2013.
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekti Pārrobežu daba  |  Zaļie maršruti   Projekts noslēdzies Pārrobežu…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2012.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts     Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma National Conservation and Management Programme for Natura 2000 Sites in…
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2012.
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekti           Projekts noslēdzies   Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemgalē un ziemeļlietuvā apsaimniekošanas…
Statuss:
Noslēdzies
01.04.2012.
.Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts              Projekts noslēdzies Dabas…
Statuss:
Noslēdzies
01.11.2011.
Projekts noslēdzies Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia EU38806 - "Green Corridor” / "Zaļais koridors" KONTAKTINFORMĀCIJA …
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2011.
  .Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts bilde Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park LIFE10 NAT/LV/000160 - "HYDROPLAN"   …
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2011.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts    Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā Forest Habitat Restoration within the Gauja National Park LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST"    …
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2011.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija Management of Fennoscandian wooded…
Statuss:
Noslēdzies
02.11.2010.
Eiropas Savienības GRUNDTVIG programmas projekts Projekts noslēdzies Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 510767-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP - "Brīvprātīgo darbs"   …