LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Invazīvās sugas
Eiropas Savienības normatīvie akti invazīvo sugu pārvaldības jomā
Portālā „European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)” pieejama informācija par invazīvajām sugām 19 Ziemeļeiropas un Centrāleiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Pieejams sugu meklētājs, sugu izplatības kartes, invazivitātes novērtējums un cita informācija par interesējošām sugām. Iespējams ģenerēt grafiskus pārskatus, piemēram, par konkrētas valsts invazīvo sugu skaitu, izmaiņām laika gaitā, sugu ienākšanas veidiem un invadētajiem biotopiem.

Vairāk par šo datu bāzi var uzzināt, apmeklējot interneta vietni www.nobanis.org vai, rakstot uz e-pasta adresi pasts@dabagov.lv.

Projekts „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK”


Invazīvo svešzemju sugu monitoringa dati >>>


Latvijā konstatēto invazīvo svešzemju sugu faktu lapas

 
augi | kukaiņi | endoparazīti | makrozoobentoss | jūras organismi | vēži | zivis | sauszemes gliemeži | gliemenes | zīdītāji  | bruņurupučiInvazīvās augu sugas  
Invazīvās kukaiņu sugas
Invazīvās endoparazītu sugas  
Invazīvās makrozoobentosa organismu sugas  
Invazīvās jūras organismu sugas
Invazīvās vēžu sugas
Invazīvās zivju sugas
Invazīvās sauszemes gliemežu sugas  
Invazīvās gliemeņu sugas  
Invazīvās zīdītāju sugas  
Invazīvās bruņurupuču sugas