Statuss:
Noslēdzies

.Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts

 

 

      

 

Projekts noslēdzies

Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai

Promoting nature education as efficient mean of awareness raising

ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24 - "People with nature” / "Cilvēki un daba"

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas izglītības attīstīšana un institūciju kapacitātes pilnveidošana

ĪSS APRAKSTS

Projekta laikā paredzēts veidot saikni starp valsts un nevalstiskajām organizācijām Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā, lai sekmētu pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru izveidošanā un attīstīšanā gan partneru starpā, gan starp mērķauditorijas grupām. Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.

Plānotās aktivitātes ir dažādas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, izmantojot dabas izglītības centru attīstīšanu, radot jaunas interaktīvas izstādes, inovatīvus mācību materiālus, apmācot jauniešus, skolotājus, pašvaldību pārstāvjus un organizējot seminārus.


 

PROJEKTA MĒRĶIS

Apvienot idejas, kapacitāti un aprīkojumu, lai uzlabotu dabas izglītības situāciju un celtu sabiedrības vides apziņu ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta reģionā – Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā.


 

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,

LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Dabas muzeja atbalsta biedrība (Latvija)

Gaujas nacionālā parka fonds (Latvija)

Dagdas novada pašvaldība (Latvija)

Tartu Vides izglītības centrs (Igaunija)

Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (Igaunija)

Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija „Peipusa ezera projekts, Pleskava” (Krievija)

Federālā valsts institūcija „Sebežas nacionālais parks” (Krievija)

Pleskavas reģionālais centrs apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai (Krievija)

Valsts dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības komiteja (Krievija)

Sankt Pēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija „Biologi dabas aizsardzībai” (Krievija) 

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

30 mēneši (01.04.2012. – 30.09.2014.)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

1 499 977,00 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

90% (1 349 979,00 EUR) no Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, administrētā Programmai piešķirtā Eiropas Kopienas finansējuma

 

LĪDZFINANSĒJUMS

10% (149 998,00 EUR) no Latvijas Republikas tehniskās palīdzības iemaksas valsts budžetā – attiecībā uz Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Igaunija un Krievijas Federācija

 

ABREVIATŪRA

Cilvēki un daba


AKTUALITĀTES

2014.

 

2014.

 

2014.

 

2014.

 

2014.

  

2014.

 

2014.

 

2014.

 

2014.

 

 

30.09.2014.

Dabas izglītības centri aicina iepazīt dabas daudzveidību

 

30.09.2014.

Noslēdzies projekts „Cilvēki un daba”

 

26.08.2014.

Projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi dabas izglītības centros pulcē nozares speciālistus

 

14.08.2014.

Dabas izglītības centros notiks projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi 

 

12.08.2014.

Dabas izglītības centros rosība nerimst arī vasarā

 

04.08.2014.

Jaunās dabas izglītības programmas pārbauda mācību dienās

 

30.06.2014.

Dabas izglītības centra „Rāzna” darba laiks vasaras sezonā

 

25.06.2014.

Noslēgusies starptautiskā dabas izziņas nometne

 

12.06.2014.

Notikusi projekta „Cilvēki un daba” pēdējā partneru un uzraudzības grupas tikšanās

 

09.05.2014.

Mācīšanās Dabas izglītības centrā „Rāzna” un nodarbības dabā

 

04.05.2014.

Semināros pilnveido zināšanas dabas izglītībā

 

02.04.2014.

Noslēdzies radošo darbu konkurss

 

31.03.2014.

Dabas izglītības centros ir pieejami plakāti par dabas vērtībām

Marts 2014.

 

 

26.03.2014.

Mācību diena dabas klasē „Ieži piekrastē”

2014.

 

2014.

 

2014.

 

2014.

 

2014.

 

 

14.03.2014.

22.martā dabas izglītības centrā "Meža māja" atzīmēs Pasaules Ūdens dienu

 

04.03.2014.

Dabas izglītības centrus popularizē izstādē „Skola 2014”

 

04.03.2014.

Jauniešiem iespēja piedalīties starptautiskā vides izziņas nometnē

 

24.02.2014.

Mitrāju mēnesī iepazīst mitrājus un to iemītniekus

 

17.02.2014.

22. februārī dabas izglītības centrā „Meža mājā” atvērto durvju diena

2014.

 

2014.

 

2014.

 

Missing multivides elements.

2014.

 

 

16.12.2013.

Darbu uzsākuši četri dabas izglītības centri Latvijas reģionos

29.10.2013.

Durvis ver dabas izglītības centrs „Vecupītes”

 

15.10.2013.

Skolotāji iepazīst dabas izglītības iespējas

 

30.09.2013.

Latvijas un Igaunijas dabas izglītības speciālisti viesojas Krievijā

 

30.08.2013.

Solis uz priekšu "zaļo" ideju īstenošanai

 

29.08.2013.

Dabas izglītības centra "Ziemeļvidzeme" atklāšana

 

27.08.2013.

Trīs nozīmīgi pasākumi Salacgrīvā

 

14.08.2013.

Lielā Ķemeru tīreļa laipa atvērta apmeklētājiem

 

06.08.2013.

Notiks svinīga Lielā Ķemeru tīreļa laipas un dabas izglītības centra „Meža māja” atklāšana

 

01.08.2013.

Pirmā tauriņu nakts Rāznas nacionālajā parkā

 

24.07.2013.

Sākusies starptautiskā vides izglītības nometne

 

23.07.2013.

Iepazīstina ar projektu un dabas izglītības aktivitātēm

 

23.07.2013.

Bioloģiskai daudzveidībai veltīts pasākums Rāznas nacionālajā parkā

 

11.07.2013.

Sikspārņu nakts Ķemeru nacionālajā parkā aizvadīta veiksmīgi

 

11.07.2013.

Bioloģiskās daudzveidības dienas aktivitātes Līgatnē veltītas sikspārņiem

 

05.07.2013.

Latvijā viesojas dabas izglītības speciālisti no Igaunijas un Krievijas

 

02.07.2013.

Projekta partneri „Jaundomes muižā” iepazīstina ar dabas izziņas spēlēm

 

04.07.2013.

Dagdas TV:  ziņas: projekts "Cilvēki un daba" (6:39-9:08)

 

01.07.2013.

Aicinām uz Sikspārņu nakti Ķemeru nacionālajā parkā!

 

27.06.2013.

Bioloģiskās daudzveidības diena Gaujas nacionālajā parkā

 

17.06.2013.

Pļavu diena pārsteidz ar dabas daudzveidību

 

11.06.2013.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā - dabas izglītības nodarbību aprobācija

 

11.06.2013.

Aicina piedalīties radošo darbu konkursā

 

Maijs 2013.

 

 

30.05.2013.

Rāznas nacionālajā parkā skolēni un pedagogi testē dabas izglītības nodarbības

 

22.05.2013.

Ķemeru nacionālajā parkā skolēni un ģimenes ar bērniem piedalās jaunu dabas izglītības nodarbību testēšanā

 

21.05.2013.

Izstādē „Skola 2013” popularizē dabas izglītības iespējas

 

16.05.2013.

Aicinām apmeklēt „Manas mitrās mājas” dabas izglītības centrā „Rāzna”

 

04.03.2013.

Rāznas nacionālajā parkā notiks jaunu dabas izglītības nodarbību testēšana

 

20.02.2013.

Valmieras vidusskolas iesaistās projektā „Cilvēki un daba”

 

15.02.2013.

Uzsākts kārtējs nodarbību cikls Rēzeknes novada skolu audzēkņiem

 

28.01.2013.

Vides nodarbība par jūras piekrasti Ainažu pamatskolā

 

18.11.2013.

Tikšanās un sarunas par Kocēnu novada tūrisma attīstību

 

21.11.2012.

Lašveidīgo zivju nārsta vērošana Gaujas nacionālajā parkā

 

05.11.2012.

Lašveidīgo zivju nārsta vērošana Gaujas nacionālajā parkā

 

01.11.2012.

Dabas aizsardzības pārvalde uzņem viesus no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta pārrobežu sadarbības programmas pārstāvniecības

 

10.10.2012.

Dabas izglītības speciālisti ciemojas pie kolēģiem Igaunijā

 

24.09.2012.

Vairāk nekā 83 dažādu sēņu sugu!

 

24.09.2012.

Sēņu diena Līgatnes dabas takās

 

19.09.2012.

Eiropas sadarbības diena - 21.septembris

 

17.09.2012.

Aicinām uz Sēņu dienu Ķemeru nacionālajā parkā

 

12.09.2012.

Sēņošana... un ne tikai ...Sēņu dienā Rāznas nacionālajā parkā

 

12.09.2012.

Dagtas TV: Sēņošana... un ne tikai ...Sēņu dienā Rāznas nacionālajā parkā(3:34-6:55)

 

07.09.2012.

Sēņu diena Rāznas nacionālajā parkā

 

01.08.2012.

Veiksmīgi norisinājusies dabas izpētes nometne Krievijā, Sebežas nacionālajā parkā

 

15.07.2012.

Notikusi projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” pirmā dabas izpētes nometne

 

03.07.2012.

Notikusi projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” pirmā partneru tikšanās

 

25.06.2012.

Noteikti konkursa „Ko es daru dabas labā” uzvarētāji, kas kļūs par starptautiskas dabas izpētes nometnes dalībniekiem

 

08.06.2012.

Aicinām piedalīties jauniešus starptautiskā dabas izpētes nometnē Krievijā, Pleskavas apgabalā!

 

31.05.2012.

Piedalies konkursā "Ko es daru dabas labā" un dodies uz dabas nometni!

 

14.05.2012.

Uzsākts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts dabas izglītības attīstīšanai.


 

PAPILDUS INFO