LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
EST-LAT-RUS - Cilvēki un daba
.Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts
 
Projekts noslēdzies
Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai
Promoting nature education as efficient mean of awareness raising
ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24 - "People with nature” / "Cilvēki un daba"
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES   |   PAPILDU INFO


 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
Dabas izglītības attīstīšana un institūciju kapacitātes pilnveidošana
ĪSS APRAKSTS
Projekta laikā paredzēts veidot saikni starp valsts un nevalstiskajām organizācijām Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā, lai sekmētu pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru izveidošanā un attīstīšanā gan partneru starpā, gan starp mērķauditorijas grupām. Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.
Plānotās aktivitātes ir dažādas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, izmantojot dabas izglītības centru attīstīšanu, radot jaunas interaktīvas izstādes, inovatīvus mācību materiālus, apmācot jauniešus, skolotājus, pašvaldību pārstāvjus un organizējot seminārus.


 

PROJEKTA MĒRĶIS
Apvienot idejas, kapacitāti un aprīkojumu, lai uzlabotu dabas izglītības situāciju un celtu sabiedrības vides apziņu ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta reģionā – Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā.


 

PLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.


 

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,
LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
SADARBĪBAS PARTNERI
Dabas muzeja atbalsta biedrība (Latvija)
Gaujas nacionālā parka fonds (Latvija)
Dagdas novada pašvaldība (Latvija)
Tartu Vides izglītības centrs (Igaunija)
Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (Igaunija)
Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija „Peipusa ezera projekts, Pleskava” (Krievija)
Federālā valsts institūcija „Sebežas nacionālais parks” (Krievija)
Pleskavas reģionālais centrs apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai (Krievija)
Valsts dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības komiteja (Krievija)
Sankt Pēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija „Biologi dabas aizsardzībai” (Krievija) 

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24
ĪSTENOŠANAS LAIKS
30 mēneši (01.04.2012. – 30.09.2014.)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 499 977,00 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
90% (1 349 979,00 EUR) no Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, administrētā Programmai piešķirtā Eiropas Kopienas finansējuma
LĪDZFINANSĒJUMS
10% (149 998,00 EUR) no Latvijas Republikas tehniskās palīdzības iemaksas valsts budžetā – attiecībā uz Dabas aizsardzības pārvaldi.
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija, Igaunija un Krievijas Federācija
ABREVIATŪRA
Cilvēki un daba

uz augšu
 

AKTUALITĀTES

2014. Concept of Nature Education Centres management  (PDF 1.38 MB)
2014.

Joint Manual “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” or “People with Nature”  (PDF 4.3 MB)

2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
Joint Manual  (PDF 4.3 MB)
2014.
2014.
30.09.2014.
30.09.2014.
26.08.2014.
14.08.2014.
12.08.2014.
04.08.2014.
30.06.2014.
25.06.2014.
12.06.2014.
09.05.2014.
04.05.2014.
02.04.2014.
31.03.2014.
Marts 2014.
Projekta ziņu lapa #2  (PDF  4.05 MB)
26.03.2014.
2014.
2014.
2014.
Daudzveidīgā Gauja   (PDF 3.35 MB)
2014.
Ezera pasaule  (PDF 1.26 MB)
2014.
14.03.2014.
04.03.2014.
04.03.2014.
24.02.2014.
17.02.2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
 
16.12.2013.
29.10.2013.
15.10.2013.
30.09.2013.
30.08.2013.
29.08.2013.
27.08.2013.
14.08.2013.
06.08.2013.
01.08.2013.
24.07.2013.
23.07.2013.
23.07.2013.
11.07.2013.
11.07.2013.
05.07.2013.
02.07.2013.
 
04.07.2013.
Dagdas TV:  ziņas: projekts "Cilvēki un daba" (6:39-9:08)
01.07.2013.
27.06.2013.
17.06.2013.
11.06.2013.
11.06.2013.
 
Maijs 2013.
Projekta ziņu lapa #1 (PDF  2.8 MB)
30.05.2013.
22.05.2013.
21.05.2013.
16.05.2013.
04.03.2013.
20.02.2013.
15.02.2013.
28.01.2013.
18.11.2013.
21.11.2012.
05.11.2012.
01.11.2012.
10.10.2012.
24.09.2012.
24.09.2012.
19.09.2012.
17.09.2012.
12.09.2012.
 
12.09.2012.
07.09.2012.
01.08.2012.
15.07.2012.
03.07.2012.
25.06.2012.
08.06.2012.
31.05.2012.
14.05.2012.


 

PAPILDUS INFO

uz augšu